Privacy policy

 תקנון ג'רוזלם ננו בייבל


כללי

1.1 האתר משמש כאתר סחר אלקטורני (חנות וירטואלית)

והוקם ומופעל על ידי חברת ג'רוזלם ננו בייבל בע"מ (Jerusalem nano bible)

1.2  האתר מציע לגולשים מוצרים אשר יוצרו על ידי החברה ו/או מפיציה ברחבי הארץ והעולם .

1.3  הוראות והתניות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי הגולש / המשתמש (להלן: " הגולש") ועל כל רכישה שתתבצע על ידי הגולש באמצעות האתר. ההתניות וההודעות הכלולות בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב הסכמה מצד הגולש לכל התנאים. הוראות אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש לבין החברה. הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את תקנון האתר והנך מסכים ומתחייב להוראותיו. 

1.4   בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשתמע. 

1.5   החברה תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו. יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בחברה, לפיכך, החברה לא תהיה אחראיות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לגולשים (אם יגרם להם), עקב אי קבלת ההצעה לרכישת המוצר באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את החברה, מכל נזק כאמור. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפיכך, לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר. 


2. אודות המכירה 

2.1   המכירה באתר הינה מכירת תכשיטים ומגוון מוצרים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. הגולש בוחר מוצר (יש לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקנייה בהתאם להוראות הקיימות באתר. 

2.2   הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים הינם מחירים כוללים מע"מ על פי דין, ככל שחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין. 

 
2.3   החברה מציעה לרכישה באתר תכשיטים ומגוון מוצרים על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

2.4    ההחברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. שמורה לחברה הזכות להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר , לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה , את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 

2.5    כאשר החברה תאפשר לגולש לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט בהתאם להגבלות את מספר התשלומים האפשרי וסך כל התשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שתצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שנבחר על ידי הגולש ובהתאם להגדרות החברה. 

2.6     ידוע לגולש כי אתר החברה מציעה  לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים וכי עליו לוודא את תנאיו ותוקפו של כל מבצע. בכל מקרה, ידוע לגולש כי באתר החברה אין כפל מבצעים. 

2.7    טרם ביצוע הזמנה באתר, הגולש נדרש לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש, סיסמא ופרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שיידרשו. כדי שההזמנה תבוצע ללא תקלות, יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים. לא נוכל להתחייב על ביצוע ההזמנה ללא פרטים אותנטיים ונכונים. 

2.8    חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי,פייפאל  לאחר ביצוע הפעולה ואישור החברה על המצאות הפריטים במלאי ותנאי האספקה. 

2.9   לאחר ביצוע הפעולה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. 

הגשת פרטים כוזבים ושקריים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 

2.10   במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה . לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של חברות האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש , פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי . 

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

2.11    כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להמצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה. 

2.12    יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים ועד לאספקתם. אולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות כתובת הדוא"ל שהזנת או באמצעות הטלפון . במקרה זה, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה או באישור ההנהלה להציע לך מוצר חלופי למוצר שהוזמן ולאו דווקא באותו הערך המוצע. במידה ותקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהיה זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והחברה תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.

2.13   פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החברה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה. 

2.14  מערכת המחשוב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה. 


3. אספקת / הובלת המוצרים 

3.15   החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך ו/או שהקלדת בעת הגשת ההצעה באתר (בתוספת דמי משלוח המפורטים באתר) לכתובת בישראל, בעולם  תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם נכתב אחרת באתר. 

3.16   החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או פייפאל.
 
3.17    דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה מיוחדת. הובלה מיוחדת משמעותה הובלה באמצעות שליח מהרגע להרגע .החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. 


3.18    זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק את חישוב של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת , ערבי חג וימי חג). 

3.19   בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת הזכות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר. 

3.20  איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.

3.21   אספקה בארץ- עד 4 ימי עסקים בתשלום של 38 ₪

במקרה של קיבוצים,וכפרים יכולו שינויים בימי האספקה ויש לציינם בעת ההזמנה בשביל שהחברה תוכל לעדכן את הלקוח

משלוח חינם עד 10 ימי עסקים בשילוח לנקודת איסוף הקרובה לבית הלקוח

אספקה בחול- עד 21 ימי עסקים בשליחה בדואר בישראל

יש לציין את הכתובת המדוייקת. 1. אחריות

התכשיטים של ג'רוזלם ננו בייבל מיוצרים באהבה והקפדה רבה על איכות החומרים והמוצר.

עם זאת אנו ממליצים להשתמש במוצר לשמו הוא נועד. יש להמנע ממגע עם מ-ים, בריכה, בושם ונוזלים אחרים.

עובדי במשרד עושים בקרת איכות ובדיקת תקינות לכל המשלוחים/האיסופים שיוצאים לקוחותינו

4.22     האחריות לא תהיה תקפה ולא תהיה אפשרות להחזר כספי במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של הלקוח במוצר (שבר,תכשיט כסף במשחיר, שריטות, תחזוקה לקויה, שימוש לא נכון במוצר,קרע שרשרת וכד').

4.23  האחריות תקפה שנה מקבלת המוצר.

במקרה שאחריות פגה החברה תיתן שירות תיקונים במקרים של שבר או השחרת המוצר הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

4.24   בכל מקרה של תקלה במסגרת האחריות, הלקוח ישלח את הפריט אל משרדי ג'רוזלם ננו בייבל בע"מ, בצירוף חשבונית העסקה. החברה תהיה אחראית לתיקון המוצר או החלפתו לפי מדיניות השירות של המוצר. 

4.25   במקרה ולא ניתן לתקן תקלה במוצר שבאחריות, יוצע ללקוח החלפה או זיכוי על פי מלאי המוצר ותנאי האחריות, ובהתאם למדיניות הביטולים של החברה. 


5. כשרות להשתמש באתר 

רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות לרכישה,מגיל 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי למעט אמריקן אקספרס ובכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

5.26   המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.


5.27  המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.


5.28  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים/משרדים .


6. מדיניות פרטיות

לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר).
החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ-"ג'רוזלם ננו בייבל", תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שתקבל מהחברה). 

דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או הודעות כאמור, מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.


7. שירות לקוחות 

7.29    למידע על המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של ג'רוזלם ננו בייבל, אשר ישמחו לעזור בטלפון 050-369-4604.

7.30  לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות מפעיל האתר בדוא"ל: service@jerusalemnanobible.com


8. ביטול עסקה / החלפה / מכירה ו/או כשל תמורה 

ניתן להחליף בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, ובתנאי שהפריטים לא היו בשימוש וימצאו תקינים על ידי החברה . תוכלו להחליף את הפריטים באחת משני הדרכים: במידה ותרצו להחליף את הפריט במשרדי החברה או עם שליח עד בית הלקוח  תוכלו לפנות לשירות הלקוחות במספר: 050369-4604 על מנת לתאם מולנו החלפה. במידה ולא תרצו להחליף במשרדי החברה או עם שליח *קיימת אפשרות לשלוח לנו את המוצר בדואר רשום .

החלפה עם שליח עד הבית בעלות של 70 ₪ - הלקוח ישלח לחברה את המוצר לאחר שהפריט/ים הגיעו בחזרה למשרדי החברה ועברו בדיקה שהחבילה הוחזרה בהתאם לתקנון.

החלפה עם דואר רשום- הלקוח יעביר את החבילה לדואר וישלח אותה למשרדי החברה.

במקרה שלקוח קיבל זיכוי מהחברה הזיכוי יהיה תקף לחצי שנה


מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"א – 2010

החזר כספי יינתן במקרים הבאים:

8.31     תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪. 

8.32     בתכשיטים – פרק זמן לביטול עסקה הינו מיום הרכישה עד 14 ימי עסקים שאינם ימי מנוחה, ובלבד שבמוצר לא נעשה שימוש,במקרה של פריט שנקנה במבצע פרק הזמן לביטול יהיה 7 ימי עסקים.

8.33     לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית. לא ניתן לבטל הזמנת מוצרים שהוזמנו או יוצרו במיוחד לפי דרישת הלקוח כגון מידות, צבעים מיוחדים ומוצרים שאינם מופיעים באתר.

8.34    החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך וזאת לפי הוראת דמי הביטול לפי התקנות.
בנוסף - דמי משלוח לא נכלל בהחזר כספי. על הלקוח לשלם עבור המשלוחים שבוצעו בהזמנה. לדוגמה: פריט שנרכש בעלות של 698 ₪  כולל משלוח - עלות המשלוח לא תוחזר בהחזר כספי והלקוח יקבל החזר כספי של ₪660 בקיזוז 5% (דמי ביטול) כך שהוא יקבל בפועל: ₪627

במידה והלקוח קיבל עבור ההזמנה משלוח חינם, הלקוח יקוזז בעמלת דמי ביטול 5% ובנוסף ₪38 משלוח.
אם הלקוח מעוניין לשלוח את המוצר בשירות משלוחים שלו יהיה רשאי. 

8.35     החזר כספי יבוצע לא יאוחר מ-14 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה. 

8.36    כאשר אמצעי התשלום בגין העסקה הינו תווי קניה / שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על העסקה. 

8.37    זכות הביטול לא תחול במקרים שפגה האחריות על המוצר. 

8.38    צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית ו/או סרט קופה ו/או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.

8.39   ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה, ג'רוזלם ננו בייבל בלבד, באמצעות יצירת קשר למספר 050-369-4604 ו/או באמצעות שליחת הודעת מייל לכתובת service@jerusalemnaobible.com

8.40   החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות מהמכירות באתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

זכות הביטול כאמור בתקנות לא תחול במקרים הבאים:

 

תכשיטים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או בקשות מיוחדות (לרבות, תכשיטים שבוצעו עליהם חריטה לבקשת הצרכן כמו כן עיצוב תכשיט)

 

תכשיט שמחירו גבוה מ-3000 ש"ח 

 

 הצרכן רשאי לבקש לבטל את העסקה עד תום יומיים, שאינם ימי מנוחה, אחרי יום הרכישה במקרה והלקוח עדיין לא קיבל את המוצר.

 

 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש בקשות להצעות בכל אחד מהמקרים הבאים: 

8.41.1    אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

8.42.2    אם בצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדיים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והחברות המציעות את שירותי החברה. 

8.43.3    אם עשית שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. 

8.44.4    אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה. 

8.45.5    אם נמנעת בעבר, שלא כדין , מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות החברה. 

דע: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו שימוש בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה טעות חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב , לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.


 1. תחום שיפוט התדיינות משפטית 

  בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט בתל אביב המוסמך סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.


  10. תנאים נוספים 

  10.46   החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה באותה העתר בתוקף ויפורסם באתר החברה. 

  10.47     ידוע לגולש כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר החברה יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר החברה. 

  10.48     תמונות המוצרים באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי החברה שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר החברה וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור מילולי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה. 

  10.49     ידוע לגולש באתר החברה כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר החברה הינם בבעלותה הייחודית המלאה והמוחלטת של החברה. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר החברה ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול, ו/או פרסום ללא הסכמתה של החברה מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי להשתמש באתר החברה אך ורק על מנת לבצע הזמנות ורכישת מוצרי החברה ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

  10.50     מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה,  יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע האגור - לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

  10.51   אין להעתיק תמונות או כל נתון טכני אחר בכדי להשתמש בו לצרכים שאינם קשורים לאתר ולחברה באופן ישיר, כגון: אתרים אחרים, שימוש לפרסום ללא אישור החברה בכתב. 


 2. סודיות פרטי הגולש במכירה ובפרטיות

  11.52 החברה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הגולשים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים.

 

 

×